Ilaria | Begeleiding
16681
page-template-default,page,page-id-16681,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Begeleiding

Begeleiding individueel

Ilaria biedt begeleiding aan iedereen die kampt met psychische, sociale, somatische problemen of  met een (licht) verstandelijke beperking, waardoor extra ondersteuning nodig is om de kracht, zelfredzaamheid en zelfregie te kunnen vergroten.

 

Hierbij is de begeleiding gericht op de volgende domeinen die van toepassing zijn op de cliënten: huisvesting, huiselijke relaties, tijdsbesteding, inkomen, werk en opleiding, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, justitie, financiën, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving en persoonlijke verzorging. Ilaria heeft oog voor de (culturele) achtergrond van de cliënten en handelt intercultureel en systeemgericht.  

 

Door middel van de ondersteuning boeken de cliënten succeservaringen op het gebied van zelfstandigheid, het uitbreiden en onderhouden van sociale netwerken, materiële en praktische vaardigheden en participatie in de pluriforme samenleving.

Samen met de begeleider wordt er een ondersteuningsplan opgesteld in de eerste zes weken vanaf de aanvang van de begeleiding. Hierin worden doelen opgesteld in overeenstemming met de beschikking van de gemeente. Voorts wordt er met de begeleider acties ondernomen om de gestelde doelen te behalen.