Ilaria Zorg | Informatie
16700
page-template-default,page,page-id-16700,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Informatie

Financiering

Sinds 1 januari 2015 zijn er veranderingen gekomen in de financiering van de zorg. Afhankelijk van uw hulpvraag en indicatie, zal de zorg/ hulp vergoed worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Heeft u een Wmo, Wlz en/ of Zvw indicatie? Dan wordt er een eigen bijdrage opgelegd, afhankelijk van uw  indicatie, de hoogte van de ondersteuning die u ontvangt, uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen/ vermogen. Aan de hand van deze link kunt u uw eigen bijdrage berekenen: https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html. De eigen bijdrage betaalt u aan CAK.

Met een indicatie/ beschikking zullen uw zorgkosten vergoed worden in de vorm van een PGB. Met een PGB kunt u zelf de ondersteuning kiezen en inhuren.

Wij ondersteunen u van A tot Z, van de aanvraag van een indicatie tot het bieden van de diensten.

De sociale verzekeringsbank zal  zorgen voor de betaling.

WMO

Sinds 2015 is er een nieuwe Wmo, waarbij een aantal taken vanuit de voormalige AWBZ zijn overgenomen. Het voornaamste doel van de Wmo is ervoor zorgen dat mensen hulp krijgen, zodat zij zo lang als gewenst thuis zullen blijven wonen. De nieuwe doelen/ taken van de gemeente in het kader van de Wmo zijn:

 • Ondersteuning van mensen die op eigen kracht niet zelfredzaam zijn (ondersteuning en begeleiding)
 • Dagbesteding
 • Beschermd wonen en opvang
 • Ondersteuning van mantelzorgers
 • Ondersteuning van cliënten, bijvoorbeeld bij de Wmo-aanvraag.

Ilaria Zorg biedt ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding vanuit de Wmo. De gemeente kijkt samen met u naar uw mogelijkheden en wat uw familie/ vrienden voor u kunnen betekenen.

Eigen bijdrage

De gemeente mag vanaf 2015 een eigen bijdrage van u vragen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) ontvangt de eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van uw inkomen, leeftijd en uw vermogen.

Wlz

Deze wet neemt de meest intensieve zorgtaken voor zijn rekening en gaat om 24 uur lang zorg in de nabije omgeving. Mensen die onder de Wlz vallen zijn: vergevorderde demente ouderen, ernstig chronisch zieken of jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking.

Via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kunt u in aanraking komen voor een indicatie vanuit de Wlz. Aan de hand van uw indicatie wordt er bepaald van welke vormen van zorg of behandeling(en) u gebruik kunt maken, zoals:

 • Verblijf in een instelling
 • Persoonlijke verpleging en verzorging
 • Begeleiding/ behandeling
 • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de indicatie
 • Vervoer naar de plek waar begeleiding, behandeling, verblijf en/of verzorging plaatsvindt
 • 24 uur lang zorg thuis.

Ilaria Zorg kunt u met een Wlz indicatie thuiszorg bieden. De verschillende vormen van de leveringszorg van de Wlz zorg zijn:

– Een volledig pakket thuis (Vpt)

De thuiszorg wordt geregeld door een zorginstelling, waaronder alle zorg en ondersteuning valt, zoals: huishoudelijke hulp, uitstapjes en maaltijden.

-Een modulair pakket thuis (Mpt)

Het ene deel van de zorg zult u van een zorginstelling krijgen, de overige deel kunt u zelf regelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp via Ilaria Zorg regelen.

– Een persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een geldbedrag van de pgb kunt u de zorg die u wenst zelf inkopen bij de zorgverlener, bijvoorbeeld Ilaria Zorg, die voor u klaarstaat. De sociale Verzekeringsbank zal het bedrag van de pgb op de rekening van uw zorgverlener storten.

Eigen bijdrage

Bij een leeftijd ouder dan 18 jaar, wordt er een eigen bijdrage betaald. Deze wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er bestaan twee soorten eigen bijdragen. De eerste zes maanden na het ontvangen van de indicatie betaalt u een ‘lage’ eigen bijdrage. Na zes maanden wordt er aan de hand van uw financiële middelen, zorgindicatie, leeftijd en persoonlijke situatie bepaald of u een ‘hoge’ of ‘lage’ eigen bijdrage dient te betalen.

Zvw

De Zorgverzekeringswet is verantwoordelijk voor de inhoud van het basispakket. Het gaat hierbij om onder andere:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging thuis
 • Behandeling van zintuiglijke gehandicapten
 • Palliatieve zorg

Ilaria Zorg biedt verpleging en persoonlijke verzorging vanuit de Zvw.

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de Zvw en de uitvoering zal plaatsvinden door een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige zal kijken naar welke zorg en hulp nodig is op medisch en sociaal gebied.

Eigen bijdrage

Met een Zvw indicatie zult u geen eigen bijdrage of eigen risico betalen. De medische en verpleegkundige verzorging is inbegrepen in het basispakket.

Particuliere zorg

Voldoet u niet aan de voorwaarden om een PGB te krijgen, maar wilt u wel in aanraking komen met onze zorg? Ook zonder een PGB kunt u door het inkopen van particuliere zorg gebruik maken van onze zorg.