Ilaria | Werkwijze
17112
page-template-default,page,page-id-17112,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Werkwijze

Vanaf de aanmelding vindt er een intake plaats.Tijdens de intake worden de hulpvragen, wensen en verwachtingen van de cliënt in kaart gebracht.

Binnen zes weken vanaf de start van de hulpverlening stelt Ilaria gezamenlijk met de cliënt een ondersteuningsplan op met doelen gerelateerd aan de hulpvraag. De hulpvragen kunnen gebaseerd zijn op de relevante leefgebieden om de zelfredzaamheid, de krachten en het welbevinden van de cliënt te vergroten. De leefgebieden zijn:

  • Materieel welzijn (wonen en financiën)
  • Sociale redzaamheid (deelname aan samenleving)
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Interpersoonlijke (sociale) relaties
  • Psychische welbevinden
  • Lichamelijke welbevinden/ gezondheid

 

Bij het opstellen van de doelen wordt het sociaal netwerk van de cliënt erbij betrokken. Ilaria werkt systeemgericht, waarbij efficiënt en effectief gewerkt wordt aan het behalen van positieve resultaten.

 

De doelen worden SMART opgesteld: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

 

Ilaria hanteert de methode Oplossingsgericht werken. Hierbij leert de cliënt in zijn/ haar kracht te komen en te werken richting de gewenste situatie oftewel doel, met oog voor mogelijkheden en oplossingen. Daarnaast werkt Ilaria vraaggericht, resultaatgericht en intercultureel. Middels de evaluaties en doelgerichte ondersteuning boeken de cliënten successen ten opzichte van hun gestelde doelen.