Ilaria | Uitsluitingscriteria
17035
page-template-default,page,page-id-17035,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Uitsluitingscriteria

Ilaria is een zorginstelling die huishoudelijke ondersteuning en begeleiding verleent, aan de hand
van de hulpvragen van zorgbehoevenden. Er wordt begeleiding geboden in de vorm van individuele
begeleiding en begeleiding groep (dagbesteding) gericht op zorgbehoevenden met een somatische,
geriatrische en cognitieve hulpvraag. Denk hierbij aan ouderen, volwassenen en jeugdigen. Deze
ondersteuning wordt verleend vanuit de Wmo of Wlz.

 

Uitsluitingscriteria
Ilaria kiest er bewust voor om geen ondersteuning te bieden aan cliënten:
● met een BOPZ-status
● met ernstige psychiatrische problematiek welke behandeling behoeven
● met een vraag naar (24-uurs) zorg
● met ernstige agressieproblematiek welke niet hanteerbaar is binnen de thuissituatie doordat de cliënt
een gevaar voor zichzelf of de omgeving is
● die begeleiding vanuit Ilaria weigeren.

De uitsluitingscriteria worden door Ilaria. vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van
deze uitsluitingscriteria geen ondersteuning geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In
gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht